Localization

PRoSPECTs

Psychiatric assessment revisited: mapping social, psychofysiological, and contextual factors in a transdiagnostic cohort.

Precisiepsychiatrie: een belangrijke nieuwe ontwikkeling
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de gezondheidszorg is het toepassen van precisiegeneeskunde; hierbij wordt er bij het bepalen van de beste behandeling ook gekeken naar iemands unieke eigenschappen (zoals hoe iemands lichaam werkt en hoe iemand denkt), evenals naar iemands eerdere ervaringen en omgeving. Het in kaart brengen van iemands eigenschappen gaat verder dan een standaard diagnose. Het toepassen van precisiegeneeskunde heeft bij andere medische aandoeningen al geleid tot het verbeteren van de behandeling, doordat deze beter worden afgestemd op de individuele patiënt.

PRoSPECTs
Om in de geestelijke gezondheidszorg ook toe te kunnen werken naar precisiegeneeskunde willen we bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen routinematig persoon specifieke gegevens gaan verzamelen om te komen tot betere, meer op de patiënt afgestelde behandelingen. Om precies te zijn, willen we een innovatieve transdiagnostische module opzetten als aanvulling op de reguliere diagnostiek voor alle nieuwe patiënten: de PRoSPECTs module. Het acroniem PRoSPECTs staat voor “Psychiatric assessment Revisited: Social, Psychophysiological and Environmental Characterization of a Transdiagnostisch cohort” en betreft het wetenschappelijke onderzoek dat nodig is voor een goede implementatie van deze vorm van precisiegeneeskunde in het UCP.

Met de PRoSPECTs module willen een aantal biologische, psychologische en sociale kenmerken van patiënten gaan verzamelen die relevant zijn voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde behandelingen. In een serie testjes, en door slim gebruik van wearables/smartphones kunnen biopsychosociale kenmerken en relevante fluctuaties in het dagelijks leven op een weinig belastende, accurate en context-sensitieve manier in kaart worden gebracht.

Wetenschappelijk onderzoek
De gegevens die het afnemen van de module oplevert kunnen vervolgens worden gecombineerd met de standaard basisanamnese gegevens (bijv. klinische gegevens), en op een voor behandelaars overzichtelijke en toegankelijke manier aangeboden worden, waardoor ze in het intake proces kunnen worden gebruikt. Daarmee kunnen de mogelijk gunstige effecten van gepersonaliseerde feedback over patronen en associaties tussen fluctuerende markers (bijv. slaap, sociaal gedrag) en symptomen in het dagelijks leven worden onderzocht, evenals de relevantie van veranderingen in deze markers gedurende de behandeling voor behandelingsresultaten. Daarnaast kunnen de gegevens uit de basisanamnese en de PRoSPECTs module worden gerelateerd aan reguliere diagnosen, zorggebruik en behandeluitkomsten zoals die worden gemeten met Routine Outcome Monitoring.

Verwachte resultaten
Aan de hand van de resultaten uit onze onderzoeken verwachten we nieuwe prognostische tools te kunnen ontwikkelen en bestaande feedback tools (zie www.petrapsy.nl) te kunnen uitbreiden en implementeren om de behandeling te personaliseren. Om te beginnen binnen het UCP, maar afhankelijk van de resultaten daarna mogelijk ook veel breder in de zorg.

Pilot onderzoek gestart
Voordat we bij grotere aantallen deelnemers onderzoek gaan doen naar het op deze manier in kaart brengen van individuele kenmerken, willen we meer weten over ervaringen van patiënten met de metingen. Hun feedback is belangrijk om ons te helpen de module te verbeteren en op een acceptabele manier vorm te geven. Hiervoor is de PRoSPECTs haalbaarheidsstudie opgezet. Deze studie is sinds januari 2022 gestart met de werving bij verschillende afdelingen van het UCP.