Localization

Externe bijeenkomsten en cursussen

Deze pagina is bedoeld voor onderzoekers en clinici die op zoek zijn naar relevante bijeenkomsten, conferenties of cursussen over het innoveren en personaliseren van behandelingen voor de geestelijke gezondheid. Ook cursussen en bijeenkomsten over methodologische of statistische onderwerpen zijn hieronder te vinden.

 

 


24-27 April 2023, Online. Small is beautiful {once more}. The third international N=1 Symposium. The general theme of the symposium will be bringing together the two worlds of single case designs:  Single Case Observational Designs (SCODs) and Single Case Experimental Designs (SCEDs). Deadline early bird registration: January 31, 2023


10-13 May  2023, Berlin, 2º Deutscher Psychotherapie Kongress, Deadline Submission Abstracts: January 31, 2023


25-28 May  2023, Washington, D.C., Association for Psychological Science (APS) Annual Convention, Submission Deadline: December 19, 2022


30 May – 1 June 2023, Lausanne, Switzerland, Society for Light Treatment and Biological Rhytms (SLTBR), 34th Annual Meeting


5-7 June 2023, Amsterdam, Society for Ambulatory Assessment (SAA), Conference


21-24 June 2023, Dublin, Society for Psychotherapy Research (SPR), 54th Annual Meeting, Deadline Submission Abstracts: January 15, 2023