iLab module

Al enige tijd ligt er de wens bij onderzoekers en behandelaars bij het Universitair
Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen om een
innovatieve transdiagnostische voordeurmodule op te zetten als aanvulling op de
reguliere diagnostiek voor alle nieuwe patiënten. Het doel van deze module is
tweeledig. Enerzijds willen we de gegevens die nu al worden verzameld (o.a. basis
anamneselijst via RoQua, relevante klinische kenmerken zoals over eerdere
behandelingen) evalueren en op een voor behandelaars overzichtelijke en toegankelijke
manier aanbieden, waardoor ze standaard in het intake proces kunnen worden gebruikt.
Anderzijds willen we met de module ruimte bieden voor het karakteriseren van een
aantal biologische, psychologische en sociale kenmerken van patiënten die relevant zijn
voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde behandelingen. In
een serie testjes, en door slim gebruik van wearables/smartphones kunnen
biopsychosociale kenmerken en relevante fluctuaties in het dagelijks leven op een
weinig belastende manier in kaart worden gebracht. De resultaten van deze twee te
volgen sporen, zullen gezamenlijk de iLab-module vormen. De gegevens die dit oplevert
kunnen vervolgens worden gerelateerd aan reguliere diagnosen en behandeluitkomsten
zoals die worden gemeten met Routine Outcome Monitoring.

De module is op deze manier een samenspel tussen verschillende academische functies:
optimale behandeling en het werken met systematisch verzamelde uitkomstmetingen
gaan hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe ideeën over psychopathologie die
weer een ingang kunnen zijn voor betere, innovatieve behandelingen. Ook het
opleidingsaspect speelt een rol; de metingen zullen worden verzorgd door stagiaires die
worden begeleid en aangestuurd door onderzoeksmedewerkers. Ook het
patiëntperspectief speelt een belangrijke rol; patiënten/ervaringsdeskundigen denken
mee in iedere fase van de ontwikkeling van dit project en bij het formuleren van voor de
patiënt belangrijke behandeluitkomsten. Daarnaast is het denkbaar dat de module via
de RoQua infrastructuur in de toekomst ook in andere instellingen binnen ons regionale
netwerk kan worden toegepast, waarmee samenwerking en innovatie in de regio
worden versterkt.

De module wordt geintegreerd in de bestaande onderzoeks- en klinische infrastructuur.
Door het gebruik van relatief simpele, maar informatierijke metingen binnen een stevig
wetenschappelijk raamwerk, beogen we met de iLab-module patiëntvriendelijke
duurzame innovatie te bieden.


Klik op de afbeelding voor een groter beeld.