Localization

Kerntaken

Het iLab brengt haar missie ten uitvoer door middel van zes kerntaken:

  1. Implementatie van zorginnovaties: Het initieren van high-risk high-gain onderzoeksprojecten met een focus op het implementeren van innovatieve gepersonaliseerde zorgstrategieen in de klinische praktijk.
  2. Kennisontwikkeling: Het ontwikkelen, testen en presenteren van nieuwe onderzoeksmethoden gericht op het innoveren van gepersonaliseerde zorg.
  3. Communicatie en interactie: Het faciliteren van informatieuitwisseling en samenwerking tussen clinici en onderzoekers.
  4. Statistische en methodologische ondersteuning: Het voorzien van expertise en advies aan onderzoekers en clinici bij het voorbereiden van subsidieaanvragen, het opzetten en het analyseren van onderzoek gericht op gepersonaliseerde behandeling.
  5. Onderwijs: Het bieden van cursussen aan onderzoekers en clinici, het verzamelen van en voorzien in relevante expertise omtrent statistische, methodologische en praktische kennis over onderzoek gericht op gepersonaliseerde behandeling.
  6. Instrumentatie: Het aanbieden van apparatuur en onderzoeksruimten aan onderzoekers en clinici om onderzoek te faciliteren.