Research meeting October 2013

Dagboekdata in onderzoek en de kliniek: waar staan we nu? En waar willen we naartoe!

 

Beste iLab onderzoekers en andere geïnteresseerden,

 

We willen jullie graag uitnodigen voor de iLab bijeenkomst op maandag 28 oktober van 15:00 tot 17:00 in het UCP, kamer 3.18 (UMCG, ingang 32). Let op: deze bespreking zal in plaats van de wekelijkse onderzoeksbespreking plaatsvinden.

 Aan de hand van onderstaande korte presentaties gaan we de stand van zaken binnen het iLab bespreken met betrekking tot het gebruik van dagboekdata in nieuwe iLab studies en in de kliniek. Hoe ver zijn we met het design van data acquisitie modules, dataverwerking en output in de vorm van een verslagje voor de deelnemer, patiënt en/of behandelaar. En, misschien belangrijker nog, wat moet er nog gebeuren om daar te komen waar we naartoe willen? We denken dat deze informatie zowel nuttig is voor de onderzoekers van alle recent gestarte onderzoeksprojecten als voor het inzetten van dagboekjes in de kliniek. Daarom wordt aanwezigheid en input van zowel (iLab) onderzoekers als clinici zeer op prijs gesteld. Het uiteindelijke doel is om tot een plan van aanpak te komen voor het verder automatiseren van data acquisitie, verwerking en output van dagboekdata.

 


 

Programma

 15.00-15.30 – design van data acquisitie modules voor dagboekstudies                                                                      Sjoerd Sytema (Onderzoeker, ICPE)

 15.15-15.30 discussie

 15.30-16.00 – Terugkoppeling van dagboekdata aan de patiënt en de behandelaar: wat                               willen ze weten en hoe kunnen we output automatisch genereren?                                                  Sanne Booij (AIO, ICPE)

 15.45-16.00 discussie

 16.00-16.15 pauze

 16.15-16.45 –    Verwerking van dagboekdata: hoe ver zijn we met autoVAR?                                                               Elske Bos (Postdoc, ICPE) / Lian van der Krieke (Postdoc, ICPE)

16.30-16.45 discussie

 16.45-17.00 afsluiting

 


 

Hopelijk tot ziens!

 Karin Janssens en Harriëtte Riese

 

Voor vragen of aanvullende informatie; info@ilab-psychiatry.nl of k.a.m.janssens@umcg.nl