Research meeting March 2013

De optimale meetfrequentie voor psychologische en fysiologische maten?!

 

Beste iLab onderzoekers en andere geïnteresseerden,

 We willen jullie graag uitnodigen voor de iLab bijeenkomst op donderdag 7 maart van 14:30 tot 16:30 in het UCP, kamer 3.18 (UMCG, ingang 32).

 Aan de hand van een introductie van twee experts op het gebied van zowel ideografisch als nomothetisch onderzoek gaan we onderstaande thema’s gezamenlijk bespreken. We nodigen iedereen uit om ervaringen uit eigen onderzoek met ons te delen. Ter voorbereiding raden we aan om, in ieder geval, de hieronder genoemde papers te lezen en video’s te bekijken.

Bestaat er een optimale meetfrequentie en methode voor het meten van cortisol?

– Sonja van Ockenburg (MD/PhD student, ICPE)

Sonja van Ockenburg richt zich in haar onderzoek, onder andere, op de invloed van stress en emoties op fysiologische stressreacties. Ze zal tijdens haar presentatie ingaan op het meten van cortisol. Het accent zal hierbij liggen op de (rationale voor de) verschillende manieren waarop cortisol kan worden gemeten. In de presentatie zal Sonja onthullen waarom ze heeft gekozen voor verschillende meetmethoden in haar eigen onderzoek: Is cortisol simpelweg haar favoriete maat? Of meet je daadwerkelijk verschillende aspecten van deze stress-as maat met verschillende meetmethoden? Leessuggesties: Lightman & Conway-Cambell, 2010 en Walker, 2007 (zie bijlage bij deze mail voor pdf’s).

 

Meetfrequente en missende waarden in tijdsreeksanalyses

– Karin Janssens (postdoc ICPE & iLab UMCG)

Karin Janssens doet onderzoek naar somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en voert ondersteunende werkzaamheden uit voor het iLab. Ze zal tijdens haar presentatie de stand van zaken weergeven van de werkgroep ‘missende data in tijdsreeksanalyses’. Problemen die deze werkgroep probeert op te lossen zijn: Wat doen we met missende metingen tijdens de nacht? Wat doe je als de ene variabele op meer tijdsmomenten gemeten is dan de andere? Hoe kun je missende waarden het best schatten, als de gegevens van een hele dag ontbreken?

 

Hopelijk tot ziens!

 Voor vragen en/of aanvullende informatie; info@ilab-psychiatry.nl of h.riese@umcg.nl